ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2017

Αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες της αρχαίας Ελλάδας έχουν ένα μεγαλείο άνευ προηγουμένου και είναι να απορεί κανείς όταν μελετήσει την ιστορία τους για το πώς άντεξαν 1277 χρόνια χωρίς καμία διακοπή. Όσο οι αιώνες περνούσαν η Ολυμπία γινόταν το πνευματικό κέντρο των Ελλήνων και εκεί οι Έλληνες αισθάνονταν σαν μία φυλή με σκοπό την διατήρηση και εξάπλωση του ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού τους.

Η συνεχής προσπάθεια και προετοιμασία του αθλητή για την κατάκτηση της επιτυχίας και της νίκης είναι μία διαρκής προετοιμασία για την ίδια τη ζωή. Αυτή η πνευματική κατάσταση του αθλητή τον μαθαίνει να είναι σεμνός στην περίπτωση της νίκης, να αποφεύγει την αλαζονεία της δύναμης, αλλά και να δέχεται με θάρρος και υπομονή την ήττα. Αυτό το τόσο σημαντικό στοιχείο του αγωνιστή δεν διέφυγε της προσοχής του θείου Αποστόλου Παύλου που στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή μας νουθετεί με την ερωτοαπόκριση: «οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μέν τρέχουσιν, εἷς δε λαμβάνει τό βραβεῖον; οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. Πᾶς δε ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μέν οὖν φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δε ἄφθαρτον». (Α’ Κορινθίους 9, 24-27).

Εμφανίσεις: 19