Ωράριο

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 
Κανονικό
   
Μειωμένο
'Ωρα Διάρκεια
 'Ωρα 
 Διάρκεια
 08:30 - 09:15                       08:30 - 09:00
 09:20 - 10:05   09:05 - 09:35
 10:15 - 11:00   09:40 - 10:15
 11:10 - 11:50   10:25 - 11:00
 12:00 - 12:40   11:05 - 11:35
 12:45 - 13:25   11:40 - 12:10
 13:30 - 14:10   12:10 - 12:45
Εμφανίσεις: 1628